KLUB FILATELISTŮ při Středisku volného času v Rožnově pod Radhoštěm
 Hlavní stránka   Schůzky klubu   KMF   Burzy   Historie Klubu    Fotogalerie        Pošty na Valašsku 

 

AKTUÁLNĚ

 

K  170. výročí pošty v Rožnově pod Radhoštěm vydal Klub filatelistů při Středisku volného času v omezeném rozsahu známky s přítisky na kuponech a dopisnice a obálky s  přítiskem. 

Hlavní rožnovská pošta, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, bude od 2. listopadu t. r. používat k tomuto výročí:
- příležitostné R – nálepky 480 ks
- cenné nálepky APOST.
Pro členy, kteří si známky a obálky k výročí objednali bude orazítkování celistvostí na poště zajištěno hromadně 2. listopadu.

Historie pošty v Rožnově pod Radhoštěm bude uveřejněna ve zkrácené verzi v říjnovém čísle SPEKTRA ROŽNOVSKA. Nezkrácenou historii si mohou zájemci přečíst zde. 


SCHŮZKY JSOU PO DOBU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ KVŮLI ŠÍŘENÍ EPIDEMIE  covid-19 ZRUŠENY

PRAVIDELNÉ VÝMĚNNÉ SCHŮZKY KLUBU FILATELISTŮ při SVČ 

Po prázdninové přestávce se schůzky budou konat v těchto termínech:


17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 10. a **17. prosince 2020.

**mimořádně - lichý týden

 od 18:00* hodin, v klubovně Střediska volného času ,  
  Pavilon B (1. poschodí), vlevo před ZŠ Pod Skalkou  

 

 *schůze výboru se konají, vždy prvou schůzku v měsíci od 17:45  


 

 


 

 

 

 


     
     
 

KONTAKTNÍ OSOBY

  Předseda KF, jednatel  Vladimír Vystavěl
 kronikář KF Ing. Rostislav Vojkůvka
Knihovna KF, práce s mladeží RNDr. Jiří Lipner

Středisko volného času, 
ZDŠ Pod Skalkou 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
tel. 571654 657

 
 

poslední aktualizace 31. října 2020

Od 1.října 2000 navštívilo tuto stránku xxxx návštěvníků.