POŠTY NA ROŽNOVSKU  
  Rožnov pod Radhoštěm 

AKTUALIZOVANÁ VERZE Z ROKU 2020 JE ZDE

Historie pošty v Rožnově pod Radhoštěm

 Před   160 lety, 1. listopadu 1850 byla v tehdejším městečku Rožnov zřízena sběrna psaní a bylo zahájeno každodenní doručování zásilek pěším poslem do nejbližšího místa s poštovním úřadem - Valašského Meziříčí. Majitelem rožnovské sběrny psaní a poštovním výpravcem (expedientem) byl C.k. poštovním a telegrafním ředitelstvím v Brně jmenován rožnovský občan - kovář a obchodník, František Bill. Sběrna psaní byla umístěna v domě č.p. 182, na západní straně rožnovského náměstí (dnes náměstí T.G. Masaryka), který v současné době patří p. Rudolfu Billovi, potomku rodiny poštmistrů Billů (dnes prodejna obuvi a kožené galantérie). Činnost sběrny  psaní byla zaměřena na zajišťování dopravy korespondence a zásilek jízdní pošty.

Prostřednictvím denních pochůzek poštovních poslů udržovala poštovní spojení s Valašským Meziříčím i s dalšími obcemi v okolí Rožnova. Od r. 1860 již byly poštovní zásilky doručovány jízdní poštou. V roce 1862 byla sběrna psaní povýšena na poštovní stanici a František Bill byl jmenován poštmistrem. Zásilky již nebyly jízdní poštou dopravovány do Valašského Meziříčí, ale přímo do Velké Polomi u Hranic, odkud byly dále přepravovány vlakem. Krytý poštovní dostavník zajišťoval mimo přepravy poštovních zásilek také přepravu osob, převážně lázeňských hostů, kteří do Rožnova jezdili na léčebné pobyty.

Před smrti Františka Billa byl druhým rožnovským poštmistrem jmenován jeho syn Martin Bill, který tuto funkci zastával od r. 1866 do r. 1895. Od r. 1861, kdy byla zřízena pošta ve Velkých Karlovicích (tehdy měly oficiální název Gross Karlowitz bei Rožnau), měla rožnovská pošta pravidelné denní spojení pěším poslem i s Velkými Karlovicemi. Od roku 1869 bylo pěší spojení s Velkými Karlovicemi nahrazeno jízdní poštou, která zajišťovala i poštovní spojení s přilehlými obcemi - Hážovice, Tylovice, Vigantice a Hutisko-Solánec. Toto poštovní spojení do Velkých Karlovic fungovalo až do roku 1908, kdy byla nahrazeno dopravou po  železniční trati, vybudované  ze Vsetína do Velkých Karlovic. Rožnovská pošta zajišťovala i poštovní spojení na Dolní, Prostřední a Horní Bečvu. V roce 1869 byla v Rožnově zřízena také telegrafní stanice, která byla umístěna odděleně od pošty, v domě č. 204 v Palackého ulici (první jednopatrový dům za pomníkem Fr. Palackého).

 Důležitou událostí v historii rožnovské pošty byl rok 1872, kdy se pošta přestěhovala z domu č.p. 182 do nového domu č.p. 133, kterému se tenkrát říkalo „Na poště“. Tento dům postavil Martin Bill na východní straně náměstí a sloužil také k ubytování lázeňských hostů (dnes je v něm Komerční  banka a prodejna oděvů ).

Od r. 1888, kdy byla dostavěna železniční trať Hranice-Vsetín, jezdila rožnovská pošta opět již jen do železniční stanice Valašské Meziříčí. Nejprve byly zásilky přepravovány jednou, později dvakrát denně a jízdní pošta zajišťovala také přepravu osob. V r. 1889 došlo ke sloučení poštovního a telegrafního úřadu, který se přestěhoval do domu č.p. 133.

Po Martinu Billovi převzal v roce 1895 funkci třetího rožnovského poštmistra jeho syn Arnošt Bill, který byl poštmistrem až do r. 1920, kdy odešel do penze a vypověděl poštu z domu č.p. 133. Rodina Billů spravovala poštu celých 70 let a to nejprve jako poštu soukromou, od r. 1895 jako poštu státní.

Od r. 1898 byl na železniční trati z Rožnova do Krásna u Valašského Meziříčí zahájen provoz vlakové pošty s č. 444 a 445, který trval až do padesátých let 20. století. vlaková pošta s č.631 a 633 byla provozována i v období protektorátu Čechy a Morava i po II. světové válce až do r.1957, kdy ji nahradily automobilové poštovní kursy č.912 a 914.

Rožnovskému poštovnímu úřadu byla podřízena poštovna v obci Vigantice, vzdálené asi 4 km od Rožnova. Tato poštovna  byla otevřena 1.4. 1910 a byla umístěna nejprve v obecním hostinci č.p 100 - dnes dům pí. Traburové. Vedoucí poštovny byla Božena Jindrová, která zajišťovala příjem poštovních zásilek a jejich doručování na poštu v Rožnově a odtud vyzvedla  došlé zásilky pro Vigantice.V r. 1930 se poštovna přestěhovala do domu č. 56 ..(naproti kostelu přes silnici), který patřil rodině Slovákově a funkci poštovného zastával p. Fr. Slovákovi, který bydlal v dřevěném domku vedle poštovny.  Činnost poštovny byl ukončen  k 30.10. 1950 a poštovní služby pro obec zajišťuje od té doby rožnovská pošta

Po vypovězení nájmu v č.p. 133 se rožnovská pošta v polovině roku 1923 přestěhovala do přízemí domu č. 128  do místností po bývalém Berním úřadu (dnes budova MěÚ) a v něm zůstala až do r. 1969.

V létech 1921 až 1933 byl dalším, v pořadí čtvrtým rožnovským poštmistrem Ota Špičák poštovní kontrolor z Uherčic u Prostějova. Po něm převzal funkci , jako přednosta poštovního úřadu Josef Frňka, dlouholetý zaměstnanec rožnovské pošty. V období protektorátu Čechy a Morava zastával tuto funkci německý občan Neumann. Po osvobození, od r. 1945 do roku 1961, byl poštmistrem p. Ondřej Bartoň. Po něm byl vedoucím rožnovské pošty až do r. 1977 p. Ludvík Nachmilner. V roce 1977 byla kratší dobu vedoucí pošty paní  Navrátilová.Od r.1977 vykonává  tuto  funkci až do dnešních dnů p. Ladislav Karlík, v pořadí již desátý, nejdéle sloužící rožnovský „poštmistr“.

Důležitým mezníkem v historii rožnovské pošty byl také rok 1969, kdy se pošta přestěhovala do nové moderní budovy č.p. 1268. postavené na Náměstí míru.

Vzhledem k velkému rozšíření poštovního provozu, na který již stávající pošta nestačila, byla dne 8.4. 1991 na sídlišti Písečný, v levé části přízemí budovy obchodního střediska Láz, otevřena nová pošta  756 64  Rožnov  pod  Radhoštěm  3. Tato  pošta  přerušila z důvodu stěhování v  srpnu 2000 svoji činnost a od 1. září 2000 zahájila činnost v nových rozšířených prostorách – v přízemí budovy patřící reklamní firmě Miger ( bývalý Závodní klub ROH vedle výškového internátu u Tesly). Na této poště je od jejího otevření až do současné doby poštmistrovou paní Ludmila Landová. Tato pošta má od srpna 2000 velmi důležitou roli jako podací pošta nejen pro občany přilehlých sídlišť 1.máj, Koryčanské paseky, Písečný a Jižní město, ale  pro několik desítek firem, které jsou umístěny v průmyslovém areálu bývalé Tesly,  plní i funkci dodací pošty. Pro občany však zůstala dodací poštou původní pošta 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 na Náměstí míru.

Prvou třetinu stošedesátileté historie rožnovské pošty připomíná návštěvníkům Rožnova pod Radhoštěm stará historická pošta umístěná v jednom z historických objektů Valašského muzea v přírodě (stará rožnovská radnice) 756 60 Rožnov pod Radhoštěm 50. Tato pošta byla otevřena 18. května 1997. Svým vybavením připomíná poštovní  úřad z období Rakousko - Uherska z konce 19. století, má funkci poštovny a pro návštěvníky Valašského muzea plní funkci podací pošty. Je to jediná historická poštovna, která zajišťuje některé základní poštovní služby v rámci státního podniku Česká pošta. Vyúčtovací poštou je pro poštovnu hlavní poštovní úřad  756 61  Rožnov  pod  Radhoštěm  1.

Zajímavý byl i vývoj razítek, které rožnovská pošta používala k  označování zásilek. Na razítkách se postupně objevoval název Rožnova, postupně od německého přes německo-český, česko- německý až po ryze český název.   Od r. 1850 do r 1872 to bylo razítko s pouze německým opisem Roznau.( na tapetě této webové stránky je razítko z 23. listopadu 1850). Od r. 1872 do r. 1873 byl opis razítka změněn na Rožnau a od r. 1873 již byl na razítku německo-český opis  Rožnau / Rožnov. Od roku 1907 to již bylo používáno razítko s česko-německým opisem ROŽNOV / ROŽNAU. Od roku 1913, kdy byl Rožnovu povolen oficiální název Rožnov pod Radhoštěm, byl na razítku opis ROŽNOV pod RADHOŠTĚM / ROŽNAU am RADHOST. Po první světové válce a vzniku Československé republiky bylo, od počátku roku 1919 do roku 1920, používáno razítko s českým opisem ROŽNOV  pod RADHOŠTĚM a vylomeným německým textem. Od r.1920 do r.1940 se již používalo razítko s novým opisem ROŽNOV POD RADHOŠTĚM +Č.S.P.+.            V období okupace od r.1941 do r. 1945 měla razítka opět německo - český opis ROSENAU / ROŽNOV p. RADH... Od osvobození v r. 1945 do r. 1947 byla  používána t.zv. znárodněná razítka s vylomeným německým textem s pouze českým opisem ROŽNOV p. RADH.. . Od r. 1948 jsou již používána razítka . opisem ROŽNOV pod RADHOŠTĚM, která byla od r. 1975 doplněna poštovním směrovacím číslem 756 61.ROŽNOV pod RADHOŠTĚM    a  od r. 1991   756 61 ROŽNOV pod RADHOŠTĚM 1 (řídící pošta) a .756 64  pro poštu ROŽNOV pod RADHOŠTĚM 3 .

Historická poštovna ve Valašském muzeu v přírodě požívá razítko ROŽNOV pod RADHOŠTĚM 50 , ve kterém je zakomponována silueta historické dřevěné stavby -  radnice, ve které je poštovna umístěna.

Poštovna Vigantice používala k označování zásilek za dobu své činnosti celkem     4 typy  obdélníkových razítek. Nejstarší, z období 1910 - 1919,  mělo  česko-německý   opis *VIGANTICE / WIGANTITZ* a mělo fialovou barvu.

Od r. 2004, kdy proběhla reorganizace s.p. Česká pošta vykonává  poštovní úřad Rožnov pod Radhoštěm 1 funkci řídící pošty pro pro poštovní úřady Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice a Vidče a zabezpečuje doručování všech poštovních zásilek do těchto obcí

Pro zajímavost je dobré uvést také porovnání objemu poskytovaných poštovních služeb na počátku činnosti pošty a v současné době. V prvých létech činnosti pošty za Rakousko-Uherska zajišťovali 2-3 zaměstnanci přepravu jen několika kusů až desítek poštovních zásilek denně, při čemž dnešní poštovní provoz na dvou poštách a jedné poštovně zajišťuje cca 64 zaměstnanců, z toho 30 doručovatelů s 9 automobily. V r. 2009 pěší doručovatelé absolvovali denně 320 km, automobily pošty 450 km a doručili kolem 2 milionů 300 tis obyčejných a doporučených zásilek, skoro 80 tis. balíků a kolem 3 milionů  ks propagačních materiálů. Personál pošty zajistil odeslání více jak 90 tis. ks balíků, kolem 2 milionů obyčejných a doporučených dopisů. Mimo toho rožnovské pošty zajišťují rozšířené služby Datové schránky, rozšířené služby státní správy Czech Point ( katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnost. registr, výpis z registru trestů, body řidičů, konverze, vidimace, legalizace a d. - celkem 29 druhů služeb). Také objem peněžních operací provedených u přepážek obou rožnovských pošt v rámci Poštovní spořitelny i mimo ni je velmi vysoký. Zpracování takového vysokého počtu zásilek a peněžních operací by nebylo možné zajistit bez  vybavení obou rožnovských pošt moderní výpočetní technikou systému APOST, které bylo realizováno v létech 1995 a 1998.

Vladimír Vystavěl    ©2010

Upozornění: Chcete-li použít materiály z těchto stránek, požádejte o svolení!

Přehled razítek rožnovské pošty 

 
 František Bill

 

 
 dům č.182 (1861)

 

 

 
 Martin Bill

 

 
 dům č.133 (1895?)

 

 

 
 dům č.128 (1920)

 

 

 
 Nová pošta - dům č.1268 (1969)

.

 

 

 

 

 link to: Klub filatelistů Rožnov

poslední aktualizace 14. listopadu 2010

mail to webmaster